Летопись казахского ханства

 
 
32110
 
3211 «2015 жыл - Қазақ хандығы құрылуының 550 жылдығын атап өту жылы. Бұл жайлы Елбасы Н.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына арнаған жолдауында айтқан болатын. Қазақстан егемендігін алғалы бері мұндай мерей той алғаш рет тойланғалы отыр». Саран қаласының Орталық қалалық кітапханасында «Қазақ хандығының жылнамасы», «Қазақ хандығының құрылу тарихы» кітап көрмелері ұйымдастырылды. Кітап көрмеде Керей мен Жәнібек хандардың өмірі мен қызметі туралы, сонымен қатар Қазақ хандығының соңғы кезеңдері жайлы кітаптар, мерзімді басылымдардың мақалалары, ғаламтор мәліметтері ұсынылған.
3212
Қазақ хандығы тарихы: құрылуы, өрлеуі, құлдырауы.-Алматы: Сөздік-Словарь, 200.- 320 б.
Кітап бүгінгі елдігіміздің тамырын құрайтын Қазақ хандығының тарихына арналған.XV-XIX ғғ. Қазақ хандығы орталықтанған мемлекет болды. Осы жылдары қалыптасқан қазақ елінің шекарасы, тілі, салт-дәстүрі мен мәдениеті сол қалпында Үшінші мыңжылдыққа жетті. Басылымда Қазақ мемлекетін құру мен нығайту жолында күрескен ірі тарихи тұлғалар мен көрнекті өнер адамдарының орны айшықталады. Бұл еңбектің мазмұны ұлттық мемлекеттілікті негіздеуге бағытталған.
Кітан құрылымы көпшілік оқырмандар сұранысына сәйкес үлгімен жасалды. Әдеттегідей ауыр сілтемелер қолданылмайды, тақырыпқа байланысты ғылыми түсініктер мен қылқалам шеберлерінің туындылары, карталар мен кестелер берілді.
3213

«Ұлы Дала мемлекеттері.»-Алматы: Аруна Ltd., ЖШС, 2010.- 216 бет     «Аруна» баспасы ұсынып отырған Ұлы Дала мемлекеттері кітабы танымдық тарихи әдебиеттер қатарынан орын алатыны сөзсіз. Балалар мен ересектерге арналып жазылған бұл көркемсуретті туындыда адамзат тарихының әр түрлі кезеңінде ұлан-байтақ Еуразия аумағында өмір сүрген түркі мемлекеттерінің бай тарихы жүйелі әсерлі баяндалады.

3214

«Государства Великой степи».- Алматы: Аруна, 2010.-

 

Издателсьво «Аруна» предлагает новую познавательную книгу «Госуластва Великой степи». В книге раскрывается история тюркских госулдарств, существовавщих в разные эпохи на большом евразийском простарнстве. Иллюстрированная книга написана доступныя языком и предназначена для детей и взрослых, интересующихся историей своей страны.

3215

Темиргалиев Р. «Ак-Орда». История Казахсткого ханства.-Алма, 2012.- 296 с.

Книга посвящена истории одного из крупнейших государств в истории Дешт - Кипчака, которое было известно в истории    под названиями Ак-Орда, Урусов юрт, Казахское ханство. Большое внимание уделено также предыстории данного государства и вопросам этнической истории казахского народа. Книга предназначена для широкого круга читателей.
3216

«История казахской государственности» (древность и средневековье: монографическое исследование.- Алматы: «Адамар», 2007.- 416 с.

Монографическое исследование, подготовленное группой историков, раскрывает вопросы исторической преемственности в развитии государственности на территории Казахстана в древности и средневековья. Показывает связь государственно-политических институтов Казахского государства с предшествовавшими политическими объединениями. Книга рассчитана на историков, преподавателей и учителеей истории, студентов и всех, кто интересуется историей становления казахской государственности.

3217

Сұлтанов Т.И.

   Қазақ мемлекеттілігінің құрылуы.Қазақ хандығының тарихы-( «Жетінші сөз» сериясы).Алматы:Мектеп,2003.-160бет.

Т.И.Сұлтанов қазақ халқының тәуелсіздіккі жітудегі күрделі тарихи жолы туралы кітабын «Халықтың тарихи жады берік сақталмайынша ұлттың қалыптасуы және өсіп-өркендеуі мүмкін емес» деген сөздермен қортындылайды.

3219 Бегалин К.
Ханы Золотой Орды. Серия «Отан тарихы».-Алматы: «Адамар»,2007.-272стр.
Вот уже более двухсот лет исследователи пытаются составить полный перечень ханов Золотой Орды с указанием точных дат периода правления. Начало было положено еще французским ученым Жозефом Дегинем. В 1798 г.он впервые назвал имена 28 золотоордынских ханов.
3218

Исторические личности.Сост. Тогусбаев Б., Сужикова., - Алматы: «Алматыкітап», 2007-312 стр.

     В сборник вошли жизнеописания более 250-ти представителей казахского народа-великих предков,казахских ханов, легендарных батыров, борцов за независмость, героев ВОВ, ветеранов труда, ученых, видных государственных и общественных деятелей, представителей культуры и образовния. О многих их них народ сложил легенды.
 

Келулердің саны: 5442