Дулат Бабатайұлы. Шығармалары.Өсиетнама: өлеңдер мен дастандар

Дулат Бабатайұлы.

 Шығармалары.Өсиетнама: өлеңдер мен дастандар 

(1 кітап); Дулат тағылымы: сын-зерттеулер (2 кітап).Құрастырған Қ. Раев//Алғысөзін жазғандар З.ахметов,Қ Раев.-Алматы: «Раритет»,2003.-288 бет.

Абай дәуіріне дейінгі қазақ поязиясын мазмұн, тақырып, түр және көркемдік тәсілдері жағынан байытып,жаңа биікке көтерген Дулат Бабатайұлының шығармалары «Өсиетнама»жинағы бойынша (Қазан, 1880) тұңғыш рет ұлы ақынның 200 жылдық мерейтойына орай толық нұсқасында ұсынылып отыр. Қос кітаптан тұратын бұл томдыққа біздің заманымызда бұрмаланған,қысқарған көптеген туындылары , шумақ – жолдары қалпына келтіріліп, ХIХ ғасырда  бері жұртшылыққа беймағлұм қыруар толғаулары енгізілді. Мәңгілік  мұра тағылымын әр қырынан талдайтын ғылыми таным ізденістері де кең қамтылған.


Келулердің саны: 7284