Сейфуллин,  Сәкен.  Ақкудың айырылуы

Сейфуллин,  Сәкен.  Ақкудың айырылуы [Мәтін]  / С. Сейфуллин. – Алматы: Мазмұндама, 2023. – 120 б.

Қолыныздағы жинаққа жаңа дәуірді ерекше жырлаған жанашыл ақын Сәкен Сейфуллиннің қазақ әдебиетінде өзіндіқ орны бар туыдылары еніп отыр. Қазақ позиясында бұрын болмаған образлар мен тенеулер , сөз оралымдарын әкелген, шығармашылығымен жаңа бағыттағы әдеби дәстүрдің негізің салған ақын әкіметтің мақтаушы ұраншысына айналмай, қоғамдық өмірдің көлеңке жақтарын да күйзеле суреттеді.